Arama sonuçlarınız
kosgeb destek hibe kredileri nedir nasıl başvurulur

KOSGEB Destek Hibe ve Kredileri Nedir? Nasıl Başvurulur?

Yeni bir iş kurmak istiyorsunuz, şöyle bir oturup hesap kitap yaptınız; kuruluş giderleri, pazarlama giderleri, işletme ve eleman giderleri… Liste uzayıp gidiyor. Altından nasıl kalkacağınızı düşünüyorsunuz. Neredeyse heyecanınızı kaybetmek üzeresiniz! Neyse ki yalnız değilsiniz. KOSGEB’in “Destek Programı(KOSGEB destek hibe ve kredileri)” tam da ihtiyacınız olan sermaye desteğini verebilir.

Kosgeb Nedir?

Açılımı, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı olan KOSGEB, kendi işini kurmak isteyen, ticarete atılmak isteyen ama yeterli sermayesi olmayan girişimci adaylarına destek vermek için hibe ve kredi sağlamak amacı ile kurulmuştur. KOSGEB, 1990 yılında KOBİ’lerin kurumsallaşma, AR-GE, ihracat gibi konularda kapasitelerinin arttırılması, amacıyla, ülkemizdeki KOBİ’lerin küresel pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, KOBİ ve girişimcilik politikalarının belirlenmesinde etkin, dünyada örnek alınan kuruluş olmak vizyonuyla ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını artırmak misyonuyla kurulmuştur.

KOSGEB hibesi ve destek kedisi, girişimcilerin belirli kurallar çerçevesinde aldıkları sertifika ile başvuruları sonucunda masraflarının bir kısmının devlet tarafından karşılanmasıdır.

Kosgeb Destek Programı’nın amacı:

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi
 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.
 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,
 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanmasıdır.

KOSGEB Yeni Girişimci Desteği

Uygulamalı girişimcilik eğitimini başarı ile tamamlamış, İŞGEM(İş Geliştirme Merkezi) kaydı olan işletmelere yönelik destek programıdır. 30.000 TL geri ödemesiz, 70.000 TL’ye kadar geri ödemeli hibe ve kredileri kapsar. KOSGEB yeni girişimci desteğini dört ana başlıkta sunar:

 • İşletme kuruluş desteği
 • Sabit yatırım desteği
 • Kuruluş – Makine, teçhizat, donanım desteği
 • İşletme giderleri desteği ( eleman, fatura, vb)

Yeni Girişimci Desteğinden Kimler Faydalanabilir

 • İŞGEM (İş Geliştirme Merkezi)’e kayıtlı olan
 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,
 • KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı
 • KÖİDD(Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği) Programı’na katılmış, eğitim katılım sertifikasını almış ve işletmesini kuran
 • İşletme kuruluşu başvuru tarihinden en fazla 2 yıl içerisinde olan,
 • KOSGEB veritabanına kayıtlı olan,
 • İşletme ortaklarından en az birinin yukarıdaki şartları sağlaması ve hissesinin en az %30 olması gerekmektedir.

Yeni Girişimci Desteği Unsurları ve Kriterleri

Tüm destekler fatura vb. şekilde ispatlanabilir olmalıdır. Destek oranları, 1. ve 2. bölge’de bulunan kadın ve engelliler için %70, erkekler için %60’a kadar, 3. ve 4. bölgede bulunan kadın ve engelliler için %80, erkekler için %70’e kadardır. Alabileceğiniz destek oranı için destek bölgenizi kontrol edebilirsiniz.

İşletme kuruluş desteği: maksimum 3.000 TL – geri ödemesiz. Sicil kaydı, zorunlu izin ve ruhsatlar, oda kaydı, kuruluşa ilişkin noter masraflarını kapsar.

Kuruluş dönemi, makine, teçhizat ve ofis donanım desteği: maksimum 15.000 TL – geri ödemesiz. Destek başlangıç tarihinden itibaren 12 ay içerisinde satın alınacak makine, teçhizat, donanım gibi giderleri kapsar.

İşletme giderleri desteği: maksimum 12.000 TL (ayda maksimum 1.000 TL) – geri ödemesiz. Destek başlangıç tarihinden itibaren 24 ay içinde gerçekleşen personel net ücretleri (asgari geçim indirimi hariç) ve elektrik, su, ısınma, telekominikasyon, işyerinde ürün üretimi amacıyla kullanılan makine ve teçhizatın yakıt giderlerini kapsar.

Sabit yatırım desteği: maksimum 70.000 TL – geri ödemeli. Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 içerisinde satın alınan makine ve teçhizatın banka teminat mektubu karşılığı geri ödemesini kapsar.

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, yaklaşık 1-1,5 ay süren 60 saatlik ücretsiz eğitimleri kapsamaktadır. Eğitim sertifikasını alabilmek için derslere %80 oranında katılım sağlanması gerekmektedir.

Eğitim Ana Başlıkları:

 • Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri
 • İş planı kavramı ve öğeleri (pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan)
 • İş planı öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışmaları
 • İş planının yazılması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar

KOSGEB Yeni Girişimci Destek Kredisi ve Hibelerine Nasıl Başvurulur?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni tamamlayarak eğitim sertifikasını aldıktan sonra yapmanız gereken Yeni Girişimci Başvuru Formu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci İş Planın Formunu KOSGEB internet adresinden elektronik ortamda doldurarak çıktılarını en yakın Hizmet Merkezine teslim etmektir. Başvurular ön değerlendirmeden geçtikten sonra Yeni Girişimci Desteği Karar ve Değerlendirme Kurulu’na iletilir. Kurul değerlendirme sonucunda projeyi kabul ya da red edebilir, ya da düzeltilmesi gereken noktaları bildirebilir. Projenin kurul tarafından reddedilmesi durumunda 1 defaya mahsus olmak üzere red bildirim tarihinden itibaren 15 gün içerisinde itiraz edilebilir.

(Visited 1.882 times, 30 visits today)

Listeleri Karşılaştır