Arama sonuçlarınız
Plaza Cubes Sanal Hazır Ofis

Hibrit Çalışma Modeli Nedir?

Günümüzde şirketlerin, çalışanını düşünerek hem evde hem de ofiste çalışma imkanını karma olarak hazırladığı çalışma sistemi hibrit çalışma modeli olarak adlandırılır. Bu sisteme göre çalışanlar, çalışma mesaisini yarı zamanlı olarak evde, yarı zamanlı olarak ofis ortamında geçirmektedir. Bu sayede yarı zamanlı olarak geçirilen iş süreleri ofis ortamlarını, çalışanlar için daha rahat hale getirerek çalışanların iş verimini arttırmaktadır. Aynı zamanda işverenlerin dengeli olarak dağıttığı bu hibrit çalışma modeli, sistemi daha düzenli hale getirmektedir. Temel anlamda, “Hibrit çalışma modeli ne demek?” ya da bu çalışma modeli ne gibi avantajlar sağlamaktadır? Sorguları, bu sisteme geçmek isteyen işverenlerin ya da bu sisteme geçecek olan çalışanların merak ettiği sorgulardır. Bu anlamda, aslında çok basit bir sistem ve çalışma düzeni hedeflenerek yapılan bu çalışma modelini, merak edenler için anlattık. Bu sisteme göre, işverenin belirleyeceği programlar dahilinde, çalışanlar ofiste olduğu gibi evden çalışmaya da devam ediyor. Bir ekip evden çalışırken, diğer ekip ofisten çalışıyor. Programa göre yer değişimleri oluyor. Bu sayede vardiya saatleri çalışanların rahat edebileceği bir hal alıyor. Söz konusu çalışma sistemi, çalışanların iş verimini ve güvenliğini sağlayarak, kaliteli bir çalışma düzeni oluşturuyor. Öte yandan çalışanların ve işverenlerin merak ettiği diğer bir soru olan “Hibrit ofis nedir?” sorusu hibrit ofislerin nasıl kurulduğu ya da oluştuğuna yönelik merak edilen bir sorgudur. İşveren ve çalışanlar kolaylıkla ve fazladan bir efor sarf etmeden hibrit ofis oluşturabilirler. Hibrit ofise geçmek için çalışanları ekiplere ayırmak ve ardından da tıpkı vardiya saatleri sisteminde olduğu gibi program oluşturmak yeterli oluyor. Bu sistemin bir çok şirkette kullanılmaya başlandığı biliniyor. Bu sistemin zamanla her şirket tarafından kullanılacağı tahmin ediliyor.

 

Hibrit Çalışma Prensibi

Çalışanların yoğun vardiyaları ve rutine bağlayan haftalık çalışma sistemleri düşünüldüğünde, hibrit çalışma sistemi oldukça güvenilir gözüküyor. Bu sistem, rutin hale gelen işlerin yorucu ve verimsiz yanını ortadan kaldırırken maksimum iş verimini garantiliyor. Peki, “Hibrit çalışma modeli nedir?” normal vardiya saatlerini evde çalışma durumuna ve ofiste çalışma durumuna bölen bir sistemdir. Son dönemde sıklıkla tercih edilen hibrit çalışma, çalışanlar ve işverenler için verimli bir iş modeli oluşturmaktadır. Bu çalışma sistemine göre yarı zamanlı olarak evden çalışılmakta ve yarı zamanlı olarak ofis ortamında çalışılmaktadır. Ekipler evde çalışılacak zamanlara ve ofiste çalışılacak zamanlara göre ayrılmaktadır. Programlar oluşturularak yarı zamanlı olarak evde bulunan çalışanlar çalışırken diğer ekip çalışanları da ofiste çalışmaktadır. Bu dengeli dağılım güvenli olduğu kadar maksimum verimi sağlayan bir çalışma modelidir. Son dönemde yapılan anketler veya çalışan yorumları da bu çalışma prensibinin iş veriminin arttığını ifade etmektedir. Öte yandan bu çalışma modeli, çalışanların evde kaldığı sürelerde, dinlenmelerine olanak tanımaktadır. Bu sayede ofis ortamlarının kalabalık ve yorucu ortamından uzak kalan çalışanlar zihinsel ve bedensel sağlıklarını koruyabilirler. Ofis vardiyaları boyunca ekran karşısında sürekli oturarak zaman geçiren çalışanlar evlerinde istedikleri gibi çalışabilecekleri için zihinsel olarak dinlenirken, sürekli olarak dik oturdukları için zarar gören fiziksel yapılarını da dinlendirme olanağına sahip olurlar.

 

Hibrit Ofis Çalışma Sistemi

Temel olarak hibrit ofis nedir? Çalışanların hem evde hem de ofiste çalışma imkanını karma olarak hazırladığı çalışma sistemi, çalışma ortamının iş yükünü hafifletmek amacıyla hibrit ofis adı altında oluşturulmuştur. Bu ofislerde çalışanlar, 8 saatlik çalışma mesaisinin yarısını evde, yarısını da ofis ortamında geçirmektedir. Bu sayede hibrit ofis ortamında yarı zamanlı olarak geçirilen 8 saatlik iş süreleri ofis ortamlarını, çalışanlar için daha rahat hale getirerek çalışanların güvenli bir çalışma ortamında olmasını sağlayarak iş verimini arttırmaktadır. Bu sistemde evde çalışacak olan çalışanlar ve ofiste çalışacak olan çalışanlar iki farklı ekip oluşturur. Bu ekiplerin evde ya da ofiste çalışacakları zamanlar programlanır. Böylelikle herhangi bir karışıklık olmaksızın hibrit ofis sistemi düzenli olarak işler. Peki bu noktada “Hibrit çalışma nedir?”  Bağlamlar doğrultusunda hibrit çalışmanın temelde karma bir sistem olduğu görülmektedir. Bu sistem hibrit olarak oluşturulan ofisler sayesinde gerçekleşmektedir. Hibrit çalışma prensibi düzenli ve verimli çalışmayı hedefleyen bir yapıdır. Bu açıdan hibrit ofisler genel anlamda düzenli, güvenli ve verimli çalışmayı sağlayan ofis ortamlarıdır.

 

Hibrit Çalışma Modeli Örnekleri Nelerdir?

Günümüzde hibrit çalışma modeline geçen firmalar çoğalmaktadır. Dünyanın önde gelen şirketleri arasında olan Microsoft ve Google bu çalışma sistemi ile çalışan şirketler arasındadır. Verilecek şirket örneklerinin yanı sıra dünyada yapılan çoğu anket ve oluşturulan istatistiklere göre, çalışanlardan çok şirket yöneticilerinin veya liderlerinin bu sistemi desteklediği ve bu sistem ile çalışmak istediği biliniyor. Bu şaşırtıcı gerçek sistemin güvenilirliğini kanıtlarken lider ve yöneticileri de, çalışanlarını düşünen ve sorun oluşturmayacak bir yapıya getiriyor olabilir. Temelde bu sistem, iş verimini arttırdığı kanıtlandığından oldukça faydalı bir sistem olarak görülmüş. İşveren ve çalışan arasında sağladığı uzlaşı ve dengeli bir şekilde oluşturulan bu sistem uzun yıllar konuşulacağa benziyor. Üstelik şirketlerin büyük çoğunluğunun bu sisteme geçmeye başladığı biliniyor. Çok uzak görünen bir gelecekte insanların bu sisteme geçeceği düşünülse de değişim hızla gerçekleşiyor.  Çalışan dostu olduğu kadar yöneticilerinde desteklediği bu çalışma modeli, çalışma sistemi anlayışını kökünden değiştirecek gibi gözüküyor.

 

Hibrit Çalışma Sistemi Avantajları

Bu sistem çalışanların iş yükünü hafifleten karma bir sistem olarak karşımıza çıkar. Hibrit çalışma düzeni diğer çalışma sistemlerinin yorucu, stresli ve kalabalık ortamının uzun vadede verdiği zararı en aza indirmesi hedeflenmiş bir düzen oluştur. Oluşturduğu düzende, çalışanların olduğu kadar işverenlerinde düzenini hedefleyen hibrit çalışma mantığı dengeli bir iş sistemi sağlama amacı güder. Günümüzde hibrit çalışma modeline geçen şirketler bulundukları pazar ve piyasalarda verimi gittikçe artan bir başarı ortaya koymaya başlamıştır. Başarılarının temelinde yatan şey bu anlamda dengeli ve düzenli bir sistem kurmuş olmalarıdır.

  • Söz konusu hibrit çalışma şekli alışılmış vardiya sistemi anlayışını tam anlamıyla değiştirmiyor. Sadece saat dağılımını ev ve ofis ortamında çalışma olarak ikiye ayırıyor.
  • Bazı firma ve şirketlerde de haftalık olarak evde ve ofiste şekliyle ilerlerken bazı şirket ve firmalarda da 4 saatlik aralıklarla bölünerek ilerliyor. Her halükarda bu sistemdeki çalışan ve işverenler iş yüklerinin dengeli dağılımı sayesinde, fiziksel ve zihinsel olarak dinlenerek ve sağlıklarını koruyarak ilerliyorlar.

Günümüzde uzaktan çalışmanın fazla rahat olması göze çarpan bir detaydır. Birçok iş alanı bu noktada uzaktan çalışma sistemine geçmiştir. Fakat bu sistemin verimli olmayacağı konusunda bazı çekinceler de uzaktan çalışma sisteminin disiplin sağlayamayacağı konusundadır. Ancak söz konusu hibrit uzaktan çalışma sistemi yarı zamanlı bir model benimsediğinden, çalışanların iş ortamından ve disiplinden uzaklaşmadan verimli bir çalışma ortamı sağlamaktadır.

Çeşitli firma ve şirketlerin kullanmaya başladığı bu sistem ünlü örnekleri dışında küçük çaplı firma ve şirketlerinde benimsemeye başladığı bir noktaya gelmiştir. Bu anlamda hibrit çalışma modeli örnekleri veya emsalleri gün geçtikçe artmaktadır.

(Visited 866 times, 1 visits today)

Listeleri Karşılaştır